gebruiksvoorwaarden CASE & YOU-P

Collectief > gebruiksvoorwaarden CASE & YOU-P >

 

Gebruiksvoorwaarden voor ondernemingen die gebruik willen maken van de dienst CASE

 

 

Gebruiksovereenkomst  - dienst CASE

 

Versie 11/2021

 

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de aankoopvoordelen voor bedrijven die aangeboden worden door COLLECTIEF.coop cv binnen de dienst CASE:

 1. De onderneming moet aangesloten zijn bij COLLECTIEF.coop cv (verder ‘COLLECTIEF’ genoemd) als aandeelhouder of als ‘toegetreden lid’ of als ‘aspirant CASE-lid’. De toegetreden leden betalen daartoe een jaarlijks lidgeld[1].

  Alle aangesloten ondernemingen (aandeelhouders & toegetreden leden) noemen we Collectief-leden;

 2. Alle Collectief-leden kunnen elk jaar vrij kiezen om al dan niet toegang te krijgen tot de CASE-voordelen. Voor deze CASE-toegang wordt een administratievergoeding aangerekend[2];
 3. De onderneming mag geen achterstallen hebben bij COLLECTIEF.coop inzake betaling van facturen;
 4. De onderneming verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en van het intern reglement en verklaart zich volledig akkoord met de inhoud ervan;
 5. De onderneming verklaart kennis te hebben van en akkoord te zijn met de privacyverklaring van COLLECTIEF met betrekking tot het opvragen, bewaren en gebruiken van de door de onderneming meegedeelde persoonsgegevens;
 6. De onderneming verklaart dat ze via de dienst CASE uitsluitend aankopen zullen doen voor eigen intern bedrijfsgebruik. Artikelen die aangekocht worden op basis van de CASE-raamovereenkomsten zullen zij in geen geval verder doorverkopen;
 7. De onderneming is akkoord dat COLLECTIEF, via de dienst CASE, onderhandelingen voert en offerteaanvragen of aanbestedingsdossiers uitschrijft voor diverse productgroepen of diensten en dit voor alle of een deel van de Collectief-leden. Na gunning door COLLECTIEF worden raamovereenkomsten afgesloten met producenten, leveranciers, dienstverleners of andere aanbieders;
 8. De onderneming weet dat ze op elk moment volledig vrij en onder eigen aankoopverantwoordelijkheid gebruik kan maken van deze raamovereenkomsten, zonder enige aankoopverplichting;
 9. De onderneming weet dat elk aankoopproces steeds een proces is dat volledig, rechtstreeks en uitsluitend verloopt tussen henzelf en de producent/leverancier. Elke partij draagt daarin haar eigen verantwoordelijkheid. De Collectief-leden blijven ook steeds zelf verantwoordelijk voor een correcte naleving van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, indien deze van toepassing is op de aankoop die ze willen verrichten.
 10. De onderneming weet dat op de afzonderlijke productpagina ’s op de website (CASE > aanbod producten) steeds duidelijk wordt vermeld als de betrokken raamovereenkomst volledige conform de wetgeving overheidsopdrachten is gegund en afgesloten.
 11. Om de producenten en leveranciers waarmee COLLECTIEF (dienst CASE) raamovereenkomsten heeft afgesloten de kans te geven om contact op te nemen met de CASE-contactpersonen, en dit uitsluitend in uitvoering van de raamovereenkomst, verklaart elke CASE-aangeslotene zich akkoord dat COLLECTIEF op regelmatige basis de actuele lijst van CASE-leden met o.a. de professionele contactgegevens vande CASE-contactpersoon aan deze producenten en leveranciers doorgeeft. Deze lijsten worden enkel aan de producenten en leveranciers afgeleverd nadat deze de COLLECTIEF-privacy richtlijnen hebben aanvaard (GDPR);
 12. De Collectief-leden hebben kennis en zijn akkoord met het feit dat de werkingskosten van de dienst CASE voor een belangrijk deel betaald worden door een omzetcommissie die ze ontvangen van de producenten of leveranciers waarmee COLLECTIEF (dienst CASE) een raamovereenkomst heeft afgesloten.


[1] De aandeelhouders betalen GEEN lidgeld. Het CASE lidgeld voor toegetreden leden wordt elk jaar vastgelegd door het bestuursorgaan. Elke aanpassing van het lidgeld zal tijdig kenbaar gemaakt worden aan de CASE-contactpersoon en is op elk moment raadpleegbaar in de rubriek ‘ledenhoekje’ op de website van Collectief.coop

[2] Het bedrag van de standaard administratievergoeding voor de dienst CASE is op elk moment raadpleegbaar in het ‘ledenhoekje’. Dit bedrag kan elk jaar aangepast worden bij beslissing van het bestuursorgaan. Op de CASE- administratievergoeding worden kortingen toegekend op basis van het gebruik van de CASE-raamovereenkomsten door de aangesloten onderneming. Hoe meer gebruik, hoe meer korting wordt verleend op de administratievergoeding.

 

Gebruiksvoorwaarden voor ondernemingen die gebruik willen maken van de dienst YOU-P

 

 

Gebruiksovereenkomst  - dienst YOU-P

 

Versie 01/2024

 

Voorwaarden om als onderneming/organisatie/vereniging (rechtspersoon) aan te sluiten en gebruik te maken van de dienst YOU-P die aangeboden wordt door COLLECTIEF.coop cv:

 

 1. De onderneming moet aangesloten zijn bij COLLECTIEF.coop cv (verder ‘COLLECTIEF’ genoemd) als aandeelhouder of als ‘toegetreden lid’. De toegetreden leden betalen daartoe een jaarlijks lidgeld[1]. Alle aangesloten ondernemingen (aandeelhouders & toegetreden leden) noemen we Collectief-leden;
 2. Alle Collectief-leden kunnen elk jaar vrij kiezen om hun medewerkers[2] al dan niet toegang te geven tot de YOU-P aankoopvoordelen. Voor deze YOU-P-toegang wordt een jaarlijkse administratievergoeding aangerekend[3];
 3. Het Collectief-lid mag geen achterstallen hebben bij COLLECTIEF.coop inzake betaling van facturen;
 4. Het Collectief-lid verklaart kennis te hebben genomen van de statuten, van het intern reglement en van onderhavige YOU-P gebruiksovereenkomst en verklaart zich volledig akkoord met de inhoud ervan;
 5. Het Collectief-lid verklaart kennis te hebben van en akkoord te zijn met de privacyverklaring van COLLECTIEF en de YOU-P verwerkingsovereenkomst met betrekking tot het opvragen, bewaren en gebruiken van de door hun bedrijf meegedeelde persoonsgegevens;
 6. Het Collectief-lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de personeelsgegevens die ze ingeven (of opladen) in de rubriek ‘Ledenhoekje’ op de website van Collectief en is tevens verantwoordelijke voor de informatieplicht hierover aan de medewerkers overeenkomstig art. 13 AVG.

  De personeelsgegevens kunnen naar wens permanent of periodiek bijgewerkt worden, maar gebeuren minimaal 1 keer per jaar. Elk Collectief-lid stelt hiertoe minstens één (tot max. vier) YOU-P contactpersoon aan;

 7. Het Collectief-lid weet dat ze aan Collectief geen contactgegevens van hun personeel moeten doorgeven. Enkel volgende personeelsgegevens worden bij de werkgever opgevraagd: voornaam, naam, geboortedatum en postcode;
 8. Het Collectief-lid weet dat COLLECTIEF (dienst YOU-P) op eigen initiatief geen individuele communicatie zal voeren met de medewerkers. De medewerkers kunnen op hun uitdrukkelijke vraag wel vrij inschrijven op de YOU-P nieuwsbrief.

  Elk Collectief-lid zal zelf initiatief nemen om het YOU-P lidmaatschap en de YOU-P website (www.you-p.be) kenbaar te maken aan de eigen personeelsgroep (vb. mail, personeelsblad, ad valvas bord, nota bij de loonfiche,  …);

 9. Het Collectief-lid weet dat hun medewerkers die zich op eigen initiatief een eerste keer registreren op het YOU-P platform moeten aangeven dat ze kennis hebben genomen van de ‘YOU-P voorwaarden, waarin o.a. de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens wordt uitgelegd;
 10. Het Collectief-lid weet dat hun medewerkers volledig vrij zijn om al dan niet gebruik te maken van de aanbiedingen op www.you-p.be en dat de voordelen die de medewerkers daar bekomen en/of de aankopen ze via dit platform doen strikte private aankopen zijn waarbij noch Collectief, noch het Collectief-lid betrokken zijn en waarin ze beiden ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen.


[1] De aandeelhouders betalen GEEN lidgeld. De hoogte van het COLLECTIEF-YOU-P lidgeld voor de toegetreden leden wordt elk jaar vastgelegd door het bestuursorgaan. Elke aanpassing van het lidgeld zal tijdig kenbaar gemaakt worden aan de YOU-P-contactpersoon en is op elk moment raadpleegbaar op de website van Collectief.coop

[2] De Collectief-leden kunnen vrij beslissen of ze al dan niet ook YOU-P voordelen toekennen aan hun tijdelijke werknemers (vb. interims, stagairs, …), vrijwillige medewerkers en/of bestuursleden. In deze gebruiksovereenkomst gebruiken we hiervoor de verzamelnaam ‘medewerkers’.

[3] De jaarlijkse YOU-P administratievergoeding is afhankelijk van het aantal YOU-P gebruikers die het Collectief-lid toegang wil geven tot het YOU-P platform. De bedragen zijn op elk moment raadpleegbaar op de website van Collectief.coop

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten