Huishoudelijk reglement

Over CASE > Huishoudelijk reglement >

 

 

Het huishoudelijk reglement is opgemaakt in uitvoering van artikel 39 van de statuten van CASE cv.

 

De tekst van het huishoudelijk reglement werd opgemaakt door het Bestuursorgaan en werd unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering van 14 mei 2019.

 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling en specificering van de statuten. In geval van discussie tussen de teksten uit de statuten en deze uit het huishoudelijk reglement, primeert altijd de tekst van de statuten.