NIEUWE PRODUCTEN

 

 

 

Het CASE-productaanbod is altijd in beweging (klik hiervoor lijstje). Op dit ogenblik kunnen de CASE-leden al gebruik maken van een 40-tal Raamovereenkomsten die CASE voor hen heeft afgesloten met gekende merken, producenten of leveranciers. 

In de komende maanden en jaren zal dit aanbod zeker verder uitgebreid worden.

 

Er wordt verwacht van de aangesloten ondernemingen dat ze zelf voorstellen indienen van producten die ze regelmatig gebruiken en waarvan ze denken dat deze wellicht goedkoper met een groepscontract kunnen aangekocht worden.

 

De gunning van bijkomende merken/producten in het CASE-aanbod wordt telkens voorafgegaan door een intensieve aankoopprocedure (marktverkenning, bevraging bij de leden, opmaken bestek, bepalen van de gunningscriteria, uitschrijven van de offerteaanvraag, onderhandeling met de kandidaten, gunningsbeslissing en opmaken Raamovereenkomst).

 

De kennis en expertise die aanwezig is bij de diverse aankopers van de leden wil CASE graag bundelen om zo SAMEN het bestek op te maken en/of deel uit te maken van de gunningscommissie voor de betrokken productgroep.

 

  • Heb je nu al voorstellen om nieuwe producten aan het CASE-aanbod toe te voegen?
  • Wil je graag je expertise delen met collega's om een gezamenlijk bestek op te maken voor een bepaald product of dienst?
  • Heb je als aankoper nuttige tips voor CASE?

Laat het ons zeker weten!

 

Doe een suggestie