Statuten

Over CASE > Statuten >

 

 

CASE cvba werd opgericht op 10 januari 2017. De statuten van oprichting zijn gepubliceerd in het BS van 12/01/2017. De statuten werden gewijzigd door de Algemene Vergadering van 14 mei 2019  en werden gepubliceerd in het BS van 03/06/2019 (klik hier voor tekst BS)

 

 

Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel:

 

Artikel 1 - Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is “CENTRALE AANKOOP VOOR SOCIALE ECONOMIE” afgekort “CASE”.

De woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting “cv” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

 

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze zal, bij gewoon besluit van de Algemene Vergadering , mogen overgebracht worden naar het Vlaams Gewest en vice versa.

Elke wijziging van gewest zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tot een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het Bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het Bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

 

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft als algemeen voorwerp haar aandeelhouders en haar leden te ondersteunen in hun bedrijfsvoering, de personeelsinzet, het aankoopbeleid en de samenwerking met derden.

 

Klik hier om de volledige tekst van de statuten te openen ...