Wie kan aankopen?

Lid worden > Wie kan aankopen? >

Het CASE product- en dienstenaanbod is uitsluitend toegankelijk voor de ondernemingen die zijn aangesloten bij CASE cv. Aansluiten bij CASE cv kan door in te schrijven op minstens 1 aandeel (eenmalig) of het betalen van een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (meer info over de aansluiting vind je hier).

 

CASE richt zich in de eerste plaats naar ondernemingen die behoren tot de sector sociale economie in Vlaanderen. Ook andere rechtspersonen die in hoofdzaak een sociaal- of maatschappelijk doel nastreven of met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde kunnen toetreden, mits akkoord van het bestuursorgaan.

 

En de personeelsleden van de aangesloten bedrijven?

Ook aan hen is gedacht!

Bepaalde producten kunnen eveneens door het personeel aangekocht worden, voor eigen gebruik en rekening (ook voor inwonende gezinsleden). Het personeelslid moet geen aandeel kopen en geen lidgeld betalen. De ingevulde persoonsgegevens worden door CASE cv behandeld volgens de geldende privacy regels (GDPR) die zijn beschreven in onze privacyverklaring.

 

Voorlopig is onderstaand aanbod toegankelijk voor het personeel:

fietsen (zelfde korting als de werkgever)

tankkaarten Lukoil (zelfde korting als de werkgever)

aankoop personenwagen of bestelwagen (extra financiële partner-korting op de afgesproken prijs met de Opel-dealer)