Wie kan aansluiten?

Lid worden > Wie kan aansluiten? >

Het CASE product- en dienstenaanbod is uitsluitend toegankelijk voor de ondernemingen die zijn aangesloten bij CASE cvba. Bedrijven kunnen aansluiten bij CASE cvba door in te schrijven op minstens 1 aandeel (eenmalig) of door het betalen van een jaarlijks lidgeld.

 

Ook personeelsleden van de aangesloten bedrijven kunnen zich bij CASE registreren (dit is volkomen vrij en geheel gratis) en daarna, voor zichzelf of hun inwonende gezinsleden, extra voordelen of kortingen krijgen bij enkele leveranciers of merken die samenwerken met CASE.

 

CASE richt zich naar ondernemingen die behoren tot de sector sociale economie in Vlaanderen en Brussel. Ook andere rechtspersonen die in hoofdzaak een sociaal- of maatschappelijk doel nastreven behoren tot onze doelgroep en kunnen vragen om toe te treden.

 

AANSLUITINGSVORMEN

 

Ondernemingen: Keuze om ofwel ...

1. aandeelhouder te worden

Dit hoeft slechts éénmalig te gebeuren. Het bezit van minstens één aandeel (500 €) geeft de onderneming elk jaar opnieuw recht om te genieten van het CASE product- en dienstenaanbod.

<ik wil een aandeel kopen>

 

2. lid te worden

Een lidmaatschap wordt afgesloten voor het lopende kalenderjaar. Het moet elk  kalenderjaar opnieuw verlengd worden, door de betaling van het jaarlijks lidgeld.

<ik wil lid worden>

 

 

 

 

         

COÖPERANT WORDEN


Door in te schrijven op een aandeel bij CASE cvba wordt de onderneming lid van de algemene vergadering van de vennootschap.

Elk aandeel, ongeacht de categorie, heeft bij aankoop een waarde van 500 euro.

 

Er zijn 4 soorten aandelen:

  • aandeel cat. A: de stichtende leden (Hefboom & Innec)
  • aandeel cat. B: ondernemingen uit de sector sociale economie die actief mee willen werken aan de uitbouw van de aankoop- en opdrachtencentrale. Deze worden in de statuten 'ambassadeurs' genoemd. Elke onderneming kan maximaal 5 B-aandelen aankopen/bezitten.
  • aandeel cat. C: ondernemingen uit de sector sociale economie in Vlaanderen. Elke onderneming kan maximaal 1 C-aandeel aankopen/bezitten.
  • aandeel cat. D: alle rechtspersonen die in hoofdzaak een sociaal en/of maatschappelijk doel hebben en die nog niet in het bezit zijn van een aandeel cat. A, B of C, kunnen een aanvraag indienen om D-aandeelhouder te worden. Elke onderneming kan maximaal 1 D-aandeel aankopen/bezitten.


Kostprijs: € 500 per aandeel  (eenmalig)

 

Hoe inschrijven op een aandeel?

  • stap 1: Vul eerst de 'infofiche nieuwe aandeelhouders' in. Dit is je aanvraag tot coöperant. De ingevulde persoonsgegevens worden door CASE cvba behandeld volgens de geldende privacy regels (GDPR) die zijn beschreven in onze privacyverklaring.
  • stap 2: Betaal de aangevraagde CASE-aandelen op rekening BE97 0969 3126 1049 van CASE cvba, Vooruitgangstraat 333/5 te 1030 Brussel, met vermelding 'aanvraag aandeel cat. …’ (B, C of D), gevolgd door de volledige naam van je onderneming en het ondernemingsnummer.
  • stap 3: Nadat de volstorting van de aangevraagde aandelen volledig is uitgevoerd, zal de aanvraag ter aanvaarding worden voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur, conform de afspraken hierover in de statuten van CASE cvba.
  • stap 4: In afwachting van de aanvaarding als coöperant krijgt je onderneming wel meteen (tijdelijk) recht om producten aan te kopen binnen de aankoopcentrale. Je ontvangt hiertoe een voorlopig lidnummer en gebruikersnaam.
 
 LID WORDEN

Een onderneming kan, in afwachting van de eigen bestuurlijke beslissing om aandeelhouder te worden van CASE cvba, toch op zeer korte termijn aansluiten bij CASE en op die manier volwaardig toegang krijgen tot het product- en dienstenaanbod van de aankoop- en opdrachtencentrale.

 

Een betalend lidmaatschap is in principe dus een overgangsmaatregel, in afwachting van een volwaardige aansluiting als aandeelhouder.

Het kan ook gebruikt worden om als onderneming eerst te proeven van de mogelijke CASE voordelen, alvorens te beslissen om een aandeel aan te kopen.

 

Een lidmaatschap wordt betaald voor het lopende kalenderjaar en kan (indien gewenst) nadien jaarlijks verlengd worden.

Kostprijs: € 200 (+ btw) per kalenderjaar