Aansluiten bij Collectief

Collectief > Aansluiten bij Collectief >

 

 

 

 

 

Aansluiten kan op 2 manieren:

 

Dit is financieel gezien veruit de meest interessante formule. Van zodra je coöperant bent betaal je geen jaarlijks lidgeld voor de diensten van Collectief en krijg je tevens een sterke vermindering op de administratievergoedingen voor de diensten CASE en/of You-P.

 

 

Als ‘toegetreden lid’ betaal je jaarlijks een lidgeld en administratievergoeding voor de diensten waarvan je gebruik wenst te maken (CASE en/of YOU-P). Beide diensten hebben elk een afzonderlijke ledenbijdrage, zodat je op elk moment zelf de vrije keuze hebt om lid te worden van 1 dienst of van beide diensten.

 

 

 

 

 

WIL JE AANSLUITEN?

als coöperant/aandeelhouder of lid

 

Klik dan op onderstaande inschrijvingsbutton

en vul het digitaal aansluitingsformulier in.

  


 

Coöperant worden:

 

Voorwaarden om Coöperant (aandeelhouder) te kunnen worden:

 1. Een onderneming zijn die behoort tot de ruime sociale sector in Vlaanderen of Brussel (zie doelgroep)
 2. Akkoord zijn met de statuten , het intern reglement en de privacyverklaring van Collectief.coop erkende cv
 3. Het online aansluitingsformulier volledig invullen en doorsturen.

Je onderneming is pas coöperant (aandeelhouder) na aanvaarding van je aanvraag door het bestuursorgaan en na volledige volstorting van de aandelen waarvoor je hebt ingetekend.

 

 

Soorten aandelen:

We onderscheiden 3 aandelen-soorten:   A   -    B     -   C

NIEUWE AANDEELHOUDERS (na 1 juli 2020).kunnen enkel intekenen op C -aandelen.

 

Elke categorie heeft binnen de diensten CASE en/of YOU-P dezelfde voordelen en de financiële waarde van de aandelen is in elke soort identiek.

 

Het onderscheid tussen de soorten aandelen is weergegeven in de statuten en is louter gekoppeld aan de periode van aansluiting.

 

Kostprijs:

Elk aandeel kost bij intekening € 500  (vijfhonderd euro). 

ter info: op de aankoop van een aandeel is geen btw verschuldigd

 

Ondernemingen die aansluiten na 01/07/2020 (= categorie C) moeten intekenen op minsten 1 aandeel per begonnen schijf van 500 werknemers.

Vb.:  50 werknemers = 1 aandeel  /   350 werknemers = 1 aandeel  /  560 werknemers = 2 aandelen  /  875 werknemers = 2 aandelen  /  1350 werknemers = 3 aandelen

 

 

 

Lid worden:

 

Voorwaarden om lid te kunnen worden:

 1. Een onderneming zijn die behoort tot de ruime sociale sector in Vlaanderen of Brussel (zie doelgroep)
 2. Akkoord zijn met het intern reglement en de privacyverklaring van Collectief.coop erkende cv
 3. Het online aansluitingsformulier volledig invullen en doorsturen.

Je onderneming is pas ‘toegetreden lid’ na aanvaarding van je aanvraag door het bestuursorgaan en na volledige betaling van het lidgeld voor de dienst(en) waarvan je gebruik wenst te maken.

 

Kostprijs:

 • Lidgeld CASE   = 200 €/jaar  (excl. btw)
 • Lidgeld YOU-P = 200 €/jaar  (excl. btw)

Opgelet: conform het intern reglement kan een onderneming slechts lid worden voor een termijn van minstens 2 jaar (24 maand). Nadien is het lid elk jaar vrij om ofwel het lidmaatschap met een jaar te verlengen ofwel het lidmaatschap te beëindigen.

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden en administratievergoeding

 

Zowel de coöperanten als de toegetreden leden kunnen gebruik maken van de door Collectief.coop ontwikkelde diensten (CASE en/of YOU-P) mits akkoord met de gebruiksvoorwaarden en mits betaling van een jaarlijkse administratievergoeding per dienst. Meer informatie hierover vind je hier


 

Privacy

 

COLLECTIEF.coop erkende cv hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van elk individu te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. COLLECTIEF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de opgevraagde persoonsgegevens beperkt zijn tot de gegevens welke nodig zijn conform het doel;
 • aan elk individu toestemming vragen om zijn/haar aangeleverde persoonsgegevens te mogen gebruiken/verwerken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • respect hebben voor de rechten van elk individu met betrekking tot zijn/haar persoonsgegeven.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten