Statuten

Collectief > Statuten >

  

 

 

COLLECTIEF.COOP werd opgericht op 10 januari 2017. De statuten van oprichting zijn gepubliceerd in het BS van 12/01/2017.

De statuten werden gewijzigd door de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 (publicatie in BS d.d. 03/06/2019) en 20 oktober 2020 (publicatie in BS d.d. …..)

 

 

Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel:

 

Artikel 1 - Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is ”COLLECTIEF.coop”, afgekort “COLLECTIEF”.

De woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting “cv” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen. Ingeval de vennootschap wordt erkend in toepassing van de wet van 20 juli 1955 dan mag zij "erkende coöperatieve vennootschap " of “erkende cv” bij haar naam toevoegen."

 

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze zal, bij gewoon besluit van de Algemene Vergadering , mogen overgebracht worden naar een ander gewest.

Elke wijziging van gewest zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tot een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het Bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het Bestuursorgaan, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

 

Artikel 3 – Doel & Voorwerp

Doel:

De vennootschap wil een autonome organisatie zijn van sociale ondernemingen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

De vennootschap heeft als algemeen doel haar aandeelhouders te ondersteunen in hun bedrijfsvoering, personeelsbeleid, aankoopbeleid en samenwerking met derden.

 

 

Klik hier om de volledige tekst van de statuten te openen ...

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten