Waarom CASE?

CASE > Wat is CASE? > Waarom CASE? >

 

Missie en doelstelling van CASE

 

Primaire doelstelling:

 

Besparen op kosten (aankopen) ,

zodat de leden

meer middelen overhouden

om te investeren in hun

sociaal of maatschappelijk doel

vb. meer sociale tewerkstelling

 

 

Secundaire doelstellingen:

 

  1. Efficiëntiewinst en kwaliteitswinst genereren in het aankoopproces (besparen van tijd – centrale onderhandelingen – overkoepelende aanbestedingsprocedure – product en marktkennis - …);

  2. De aangesloten bedrijven houden meer winst over aan hun bedrijfsactiviteiten en  worden op die manier minder afhankelijk van overheidssubsidies (zelfredzaamheid);

  3. CASE zal bij de aanbesteding en gunning sterk inzetten op een duurzaam en ecologisch productaanbod. Deze duurzame en ecologische focus zal zo onrechtstreeks ook ingang vinden bij de bij CASE aangesloten coöperanten, met een rendement dat veel verder gaat dan financiële winst alleen, nl. algemeen maatschappelijke winst – maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen.

 

Privacy & GDPR

 

CASE is een dienst binnen COLLECTIEF.coop cv.

COLLECTIEF.coop cv hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

 

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van elk individu te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. COLLECTIEF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de opgevraagde persoonsgegevens beperkt zijn tot de gegevens welke nodig zijn conform het doel;
  • aan elk individu toestemming vragen om zijn/haar aangeleverde persoonsgegevens te mogen gebruiken/verwerken;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • respect hebben voor de rechten van elk individu met betrekking tot zijn/haar persoonsgegeven.


Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten